Google ser dig, NASA ser oss. Så kan vi se vår planet ovanifrån.

2020-12-18

NASA och Google har utvecklat avancerad teknik som gör att alla kan se hur landskapen förändras. I What Peoples Googlekarta gör vi det möjligt att se vad lokalbefolkning har att säga om just deras miljö.

Vi delar några länkar till interaktiva kartor och satellitbilder. Testa Google Earth Engines Timelapse där man till exempel kan se städers utveckling, hur gruvor och industrier utvecklats genom åren. Här finns verktyg som visar om naturen påverkas och om skogen minskar, så kallad ”avskogning”. Här finns statistik om bränder, vattenflöden, kartläggning av arter och en massa annat intressant.

”Google Earth Engine has made it possible for the first time in history to rapidly and accurately process vast amounts of satellite imagery, identifying where and when tree cover change has occurred at high resolution. Global Forest Watch would not exist without it. For those who care about the future of the planet Google Earth Engine is a great blessing!”

DR. ANDREW STEER, PRESIDENT AND CEO OF THE WORLD RESOURCES INSTITUTE

Google Earth Timelapse är ett verktyg som visar hur jorden har förändrats under 35 år. Med över 15 miljoner satellitbilder visas jorden och forskare kan se olika förändringar på planeten.

NASA Earth Observatory visar hur klimatet påverkas och de uppmärksammade skogsbränderna i Sverige 2018. Här man man se dokumenterade bränder över hela jordklotet de senaste 20 åren.

NASA Earth Observatorys globala karta som visar hur växtligheten förändrats under 20 år.

NASA, Seeing Forests for the Trees and the Carbon. Artikel från 2012 om skogens och växtlighetens viktiga funktion för vårt klimat.

Global Forest Watch har interaktiva kartor där man kan analysera klimatförändringar runt om i världen. Förändringar som problem med avskogning ”deforestation” kan man se och även tillväxt ”tree cover gain”.

European Commission’s Joint Research Center har tillsammans med Google gjort analyser av planetens vattenresurser.

MOL Map of Life använder Google maps för att lokalisera hotade arter och djur.

Collect Earth är ett opensorceverktyg med Google Earth som analyserar data från vår planet och kan visa detaljerade bilder.