Vindkraftsindustrin krossar våra hjärtan

2021-08-27

What People uppmärksammar alla människor som påverkas av den storskaliga satsningen på vindkraft.

Vi startade www.whatpeople.org för att lyfta människors berättelser om hur exploatering påverkar miljön. Vindkraftsindustrin är ett nytt fenomen. Många saknar fortfarande kunskap, att vindkraftverk kan ha en höjd på mellan 150-300 meter. Skog och marker sprängs bort för vägar och stora betongfundament. Tystnad, mörker och horistontlinjer försvinner.

Det är en demokratifråga, det handlar om anständighet och etik. Vilken sorts miljö och natur vill vi bevara för kommande generationer?

Debatten är stundtals hård när motståndarna försöker lyfta fram problemen. Att vindkraften innehåller olja och kemikalier som kan läcka ut i marken och kontaminera dricksvatten. Olyckrisker med bränder och fallande delar. Allemansrätten hotas. Renar och andra djur stressas, fåglar dödas. Utsikten förstörs, buller och ljud gör att människor måste flytta. Vem betalar för fastighetsvärden och investeringar som går upp i rök? Är det verkligen bra för klimatet att ta bort skog och gräva upp myrar? Vad är priset för att återställa alla dessa naturvärden?

Vindkraftsindustrin har massor av resurser, medvind i opinionen och ses som 100% positiv i media och av politiker.

Vi vill lyfta människorna. Berätta om vuxna människor som gråter och får sina liv förstörda. What People? Jo alla vi, du och jag!

Människor med sin livsstil nära naturen, drabbas hårdast. Se den här filmen från Samer i Norge som berättar. ”I Fosen står NSRs listekandidat, Maja Kristine Jåma, og føler på avmakta mens hun ser på at hennes reinbeiteområder er ødelagt for all framtid av Europas største vindkraftanlegg.”

Det er forferdelig og tenke på at det er gitt nesten 100 tillatelser som bygger ned vår felles natur, beitenaeringenes fremtidsgrunnlag og forutsetninga for lokalsamfunnene. Vi vet at det er mange som kjemper der ute – vit at vi kjemper med dere. 

Silje Karine Muotka