Klimatstriden, läs Aftonbladets reportageserie!

2021-05-07

Tidningen Aftonbladet har satsat på gedigna reportage om klimat och natur. Här belyses några av de intressekonflikter som finns, när det gäller lösningar för vår framtid.

Vi är många som värnar om naturen och klimatet. Vi behöver se helheten och tänka hållbart vad som är etiskt försvarbart på lång sikt. Fem områden i Sverige diskuteras i dessa reportage. Missa inte!

”Runt om i Sverige växer konflikterna i klimat­omställningens spår. Minskade utsläpp ställs mot förstörd natur. Hur långt är vi beredda att gå – för att rädda klimatet?”

Staffan Lindberg, AFTONBLADET

Del 1. ”Kommer skogsmaskinerna måste vi ställas oss framför dem” av Staffan Lindberg och Pontus Orre. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GaOrrJ/kommer-skogsmaskinerna-maste-vi-stalla-oss-framfor-dem

Del 2. ”Miljön betalar för klimatomställningen” av Staffan Lindberg och Pontus Orre. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dlMJwz/miljon-betalar-for-klimatomstallningen

Del 3. ”Det känns som ett krig där jag är på naturens sida” av Staffan Lindberg och Jerker Ivarsson. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oAw72R/det-kanns-som-ett-krig-dar-jag-ar-pa-naturens-sida

Del 4. ”Cementjättens planer väcker oro” av Staffan Lindberg och Pontus Orre. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Kdl4G/cementjattens-planer-vacker-oro-hotar-gotland

Del 5. ”Man spränger sönder en miljö som aldrig går att återskapa” av Staffan Lindberg och Pontus Orre. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QmzBxJ/man-spranger-sonder-en-miljo-som-aldrig-gar-att-aterskapa