Användarvillkor

www.whatpeople.org är en digital plattform som bygger på Google Maps. Här kan alla skriva om upplevelser som är relaterade till en geografisk plats. Innehållet är användargenererat, skapat av människor som har kunskap om sin närmiljö.

Vi vill göra det enkelt för dig att skapa inlägg och ber om din uppmärksamhet för några förhållningsregler. Dessa användarvillkor gäller när du registrerar inlägg i What Peoples karta.  

Inga kostnader

Det är helt gratis för dig att använda What Peoples karta. 

Vem får skapa inlägg i kartan

Lokalbefolkning, personer som är bofasta på platsen och därmed har en relation till den aktuella miljön som man vill skriva om. Inlägg får även skapas av enskilda markägare, fastighetsägare och brukare som t.ex. fiskare, renskötare eller odlare (individer som har långvarig relation till platsen.)

* Du måste vara 18 år eller ha målsmans godkännande om du vill registrera ett inlägg.

Inläggets innehåll

Kategori Berättelse – I kartan kan du placera en nål och skriva ett inlägg där du beskriver din egen upplevelse. Berätta vad du känner, hur du påverkas och vad du vet. Du kan skriva om allt som du själv upplevt eller upplever. Samt hur dina närmaste, din miljö, din by eller stad påverkas. Det kan handla om saker som redan har hänt eller är på väg att hända. Alla är välkomna. Kom ihåg att hålla en god ton.

Kategori Motstånd – Placera nålen i kartan och informera om lokala grupper som är aktiva. Dela länkar, webbadresser och uppgifter om facebookgrupper där man kan få kontakt.

Kategori Hotad Plats – Informera och dela kunskap om vad som planeras lokalt. Sätt nålen i kartan vid en geografisk plats som är värda att bevara för kommande generationer. Exempelvis skyddsvärd natur som hotas av utsläpp eller exploatering. 

Registrering av uppgifter och vad som visas i kartan

Det namn du skriver i formuläret kommer visas i kartan, tillsammans med den text du skrivit. Hela inlägget kommer visas tillsammans med din ”kartnål” som visar aktuell geografisk plats på kartan. Om du lagt in en bild kommer även den att visas.

E-postadress som registreras i formuläret visas inte i inlägget och vi delar inte den informationen med annan part. Vi använder din e-postadress för att kunna kontakta dig och om du kontaktar oss behöver du uppge samma e-postadress.

Om du vill dela din e-postadress, eller andra länkar, då skriver du dessa uppgifter tillsammans med texten i inlägget. All text i formuläret blir synligt i inlägget och alla kan se innehållet.

Bilder & Texter

Du kan lägga in bilder och länkar tillsammans med din text. Du ansvarar för det innehåll som du lägger in och att du inte inkräktar på andras integritet, upphovsrätt eller nyttjanderätt.

Ej tillåtet

Undvik att skriva om andra individer. Sprid inte skvaller, spekulera inte, hot, förtal och osanning får inte förekomma. 

Radera felaktiga inlägg

Vi förbehåller oss rätten att radera inlägg utan förvarning. Om du upptäcker något fel kontaktar du oss via e-post: support@whatpeople.org

Personuppgiftslagen (PUL) & Dataskyddsförordningen (GDPR)

Du uppger frivilligt dina uppgifter och samtycker till att vi använder dessa för att du ska kunna registrera ett inlägg. Vi följer lagen och vi delar inte dina uppgifter med tredje part.

* Kontakta oss via e-post om du vill radera ditt inlägg och dina uppgifter. Du behöver då uppge namn och den e-postadress som du registrerade hos oss. 

Marknadsföring & Copyright

What People har rätt att marknadsföra What Peoples community (hemsida och sociala kanaler) denna rättighet delas inte med andra parter. Innehåll får inte spridas eller publiceras i sammanhang som kan upplevas kränkande av någon part.

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig som besökare en bättre upplevelse. Cookies kan du själv radera i din webbläsare.

Reservationer & Force majeure

Vi reserverar oss för eventuella fel och förbehåller oss rätten att löpande ändra och ta bort information. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på verktyg, produkter/produktegenskaper som ändrats på grund av faktorer utanför vår kontroll. Vi ansvarar aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för användare. Vi tar inget ansvar för fel till följd av omständigheter utanför vårt rådande såsom t.ex. konflikter, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut eller förändrade leveransvillkor från leverantör.

Support

Vi kan hjälpa dig om du tycker det är svårt att skapa inlägg. Skicka rubrik, text och uppgift om geografisk plats, kontakta oss via e-post: support@whatpeople.org

Organisation

What People? Är ett konstprojekt startat i Sverige 2020 av www.pionystudio.com. Hemsidan www.whatpeople.org sköts ideellt av ett team som arbetar från olika platser i Sverige.