Lokalbefolkningen protesterar mot gruvdrift i Jokkmokk.

2020-12-04

Lyssna på lokalbefolkningen! De som själva drabbas av att naturen skadas är mest benägna att skydda den. Långsiktigt hållbara lösningar hittar vi hos dem som redan har en hållbar livsstil.

Under en internationell gruvkonferens i maj 2012 redogör Beowulf Mining, Jokkmokk Iron Mines, för sina planer att bryta järnmalm 5 mil väster om Jokkmokk. VDn Sinclair Poultons uttalar sig arrogant om lokalbefolkningen i norra Sverige och förklarar att inga människor bor där. Han gör ett uttalande där han säger ”What local People?” och ”The popular density here in the North Sweden, as you know is very low”… Detta skapar stor ilska hos den Sapmiska urbefolkningen och ett lokalt motstånd växer fram. Hemsidan och nätverket  www.whatlocalpeople.se skapas. 

Mer än 200 personer deltar i en demonstration i 40 minusgrader mot gruvexploateringar på samernas marker. Lokalbefolkningen är orolig att dricksvattnet och hela miljön ska förstöras. 

https://www.youtube.com/watch?v=w7vYBaCB4_k