Statens Haverikommissions rapport om vindkraftverket som kollapsat över en väg.

2020-12-14

Vi behöver lyssna på experter och utvärdera fakta. Vindkraftverken kan innehålla flera tusen liter olja. Är det hållbart och fossilfritt? Kan säkerheten garanteras för alla som vistas i närheten av stora vindkraftverk?

Statens Haverikommission utreder olyckshändelsen 24 december 2015 där ett vindkraftverk kollapsat rakt över en väg i Lemnhult, Vetlanda kommun, Jönköpings län. Vindkraftverket som kollapsade vägde 400 ton med en totalhöjd på 185 meter. Tornet hade endast varit i drift tre år, var 129 meter högt och hade en turbindiameter på 112 meter. Rapporten redovisades 2017, läs rapporten i sin helhet.

Statens Haverikommission skriver:

”…de skruvar som hade hållit samman det brustna skruvförbandet hade utmattningsskador som medförde att de inte längre kunde tåla den belastning de utsattes för. Flänsytorna bar spår av korrosion som troligen härstammar från skruvarna.”

”Lemnhult vindpark hade under de drygt tre åren i drift haft problem med lösa och trasiga skruvar i vindkraftverken. Dessa brister rapporterades inte av verksamhetsutövaren till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för verksamheten.”

”I samband med haveriet läckte drygt 1 000 liter transmissionsolja, 250 liter hydraulolja och ca 600 liter glykolblandning ut ur tornet.”

Statens Haverikommission

SVT Jönköping rapporterar om olyckan. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/darfor-kunde-vinkraftsverket-rasa

Vestas som byggt vindkraften, säger vid olyckstillfället: ”Vi har aldrig oplevet noget lignende” https://ing.dk/galleri/se-billederne-af-kollapset-vestas-moelle-paa-185-meter-181214#2