Folkomröstning om vindkraft på Ripfjället blev nej, men ändå ja.

2021-01-25

I september 2020 genomfördes en folkomröstning i Malung-Sälen kommun. Lokalbefolkningen hade fått veta att en stor vindkraftsindustri skulle byggas, mitt i skyddsvärd fjällnatur. Ripfjället skulle bebyggas med vägar och betongfundament för 30-35 vindkraftverk, så höga som 250 meter.

Kommunen hade skrivit avtal med det svensk-tyska bolaget WPD utan att informera kommuninvånarna, därför samlades namnlistor in för att kräva en folkomröstning. Folkomröstningen genomfördes mitt under Covid -19 pandemin. Trots detta var valdeltagandet högt, hela 61 % röstade. Resultatet blev 52,1 % Nej till vindkraft och 44,6 % röstade Ja. Endast 1 av 7 distrikt i kommunen röstade ja. Nejsidan vann. Men kommunledningen (C, L och S) väljer ändå att tolka folkomröstningen precis tvärtom.

Motståndet växer runt om i landet när fakta kommer fram om vindkraftsindustrins negativa påverkan på naturen. Vindkraften blir allt högre och de sätts upp i områden med höga naturvärden. Rapporter kommer fram om vindkraft som kollapsat, att olja och giftiga ämnen läckt ut i markerna, att djur skadas m.m. Förtvivlade människor samlas för att dela kunskap om vad som pågår runt om i landet. Många av dem ansluter sig till Facebookgruppen ”Nej till vindkraft på Ripfjället” för att få information.

Varför vill politikerna underblåsa konflikter bland ortsbor istället för att avvakta och lugna ner? Varför tas inte kritiska underlag som presenteras på allvar?

Det är precis detta som What People? handlar om. Lyssna på invånarna! Lyssna på varandra! Fatta de stora besluten för framtiden tillsammans, med dina medmänniskor, inte åt dem.

Länkar

Den 25 januari 2021 klubbade kommunledningen igenom sitt beslut. SVT Dalarna intervjuar politikerna i Malung-Sälen efter beslutet.

Hemsida med bakgrundsinformation om vindkraftsmotståndet i Malung-Sälen. www.ripfjalletmalung.se

Facebookgruppen ”Nej till vindkraft på Ripfjället”

Reportage av Per Liljas i tidningen Bulletin om hur vindkraften skapat konflikt bland ortsbefolkningen i Malung-Sälen. https://bulletin.nu/striden-gar-vidare-da-malung-beslutar-om-vindkraft

Reportage i tidningen Politico berättar att Sveriges ambition att bygga fler och större vindkraftverk står i konflikt med lokalbefolkningen. https://www.politico.eu/article/sweden-fading-enthusiasm-for-onshore-wind-farms/