FAQ - Vanliga frågor

Vi får frågor om What People och svarar här.

VARFÖR SKAPA INLÄGG?

Vem ska sätta en nål i kartan och berätta? What Peoples Googlekarta är för alla som har en relation till sin miljö och vill skydda naturen. Det innebär att perspektiv, kunskap och intressen kan vara mångskiftande. Det kan handla om saker som hänt eller är på väg att hända, i urban miljö eller på landsbygden, i skog, fjäll, sjöar, hav…

Vad är målet? Lyssna på lokalbefolkningen. ”Kasta inte skräp på någon annans bakgård.”

”Sharing is caring”. Det finns många olika grupper med engagemang och kunskap om sitt närområde. Några har hemsidor och facebookgrupper. What People bidrar med en karta där man kan hitta varandra och dela information.

Varför får bara lokalbefolkning göra inlägg? Lokalt förankrade, boende och brukare, vet mest om sin närmiljö. Såklart finns andra som har specialistkunskap, men What People handlar om att synliggöra människor lokalt.


HUR GÖR MAN?

Läsa inlägg: Klicka och zooma i världskartan, klicka på nålarna i kartan så öppnas inlägget. Sök efter plats eller filtrera efter kategori med den gröna knappen. (Berättelse, Motstånd, Hotad plats.)

Skapa inlägg: Klicka på den orangefärgade knappen ”Skapa inlägg”, klicka in din position i kartan och fyll i uppgifterna i formuläret, klicka ”Publicera”. Nu finns nålen med ditt inlägg i kartan!

Ta bort inlägg: Skicka e-post till oss om du vill ta bort ditt inlägg (eller rapportera fel). Kom ihåg att uppge samma e-postadress som när du skapade inlägget. support@whatpeople.org


HJÄLP

Kan inte skapa inlägg. Vi hjälper dig om du tycker det är svårt. Skicka uppgifter till: support@whatpeople.org


INDUSTRI & EXPLOATERING

Varför handlar så mycket om skogen och vindkraft? Det är aktuellt och vindkraftsindustrin påverkar väldigt många just nu.

Måste man vara negativ till industrialisering och exploatering? Det är bra att vara positiv till utveckling. Vi vill uppmärksamma långsiktiga konsekvenser, att natur, djur och människor ibland påverkas på ett negativt sätt.


NATUR

Varför fokus på naturen? Vad är vi utan skog, växter, mat, ren luft och dricksvatten? Helhetsperspektiv är viktigt och långsiktighet. Tänk generationer framåt, träd kan bli flera hundra år gamla.


ORGANISATION

Är What People en miljöorganisation? Nej vi tillhandahåller endast en digital karta med användargenererat innehåll. I sociala kanaler delar vi information som berör aktuella händelser.

Vilken politisk tillhörighet har What People? Ingen, vi är oberoende. Vårt team arbetar ideellt för att tillhandahålla Googlekartan där människor kan skapa inlägg.


HUR KAN JAG BIDRA?

Skapa inlägg i What Peoples karta. Engagera dig i lokala grupper och bidra till ökad kunskap om medmänniskor, biologisk mångfald och natur.

Köp kläder från vår kollektion, alla intäkter går till What People. www.pionystudio.com/what-people

Donera. Drift, underhåll och utveckling av tekniska förbättringar är beroende av ideellt arbete, frivilliga donationer och bidrag. Swish: 1231913219 eller Bankgiro: 245-3678

Hjälp vårt team. Vill du hjälpa till på annat sätt? Maila oss och berätta. support@whatpeople.org


ÖNSKELISTA

Förslag, kommande tekniska förbättringar. Här listar vi önskemål om funktioner som vi vill utveckla. Hur kan vi göra What People bättre:

  • Förbättra kartvyn
  • Dynamisk karta
  • Se alla inlägg i en lista
  • Möjlighet att dela inlägg till sociala kanaler
  • Möjlighet att visa filmklipp i inlägg
  • Språk och översättningsfunktioner